Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

mức lương tối thiểu theo vùng

Mức lương tối thiểu vùng là gì? Với sự phát triển của nền kinh tế xã hội nhận thức người lao động ngày càng được nâng cao nhất là về mức lương. Hiện nay nhằm đảm bảo quyền lợi cho lực lượng lao động Nhà nước đã ban hàng chính sách về mức lương tối thiểu theo vùng. Chính sách ngày ngày càng được điều chỉnh và cải cách cho phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế.

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Mức lương tối thiểu theo vùng mới nhất

Trong nền kinh tế thị trường, mức lương tối thiểu được xem xét trong mối quan hệ với việc làm, là mức tiền lương thấp nhất trả cho người làm công ăn lương làm công việc đơn giản trong điều kiện lao động bình thường mà không người sử dụng lao động nào có thể trả thấp hơn. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản tiền thưởng hoặc phúc lợi xã hội, không phải trợ cấp xã hội, được tính theo thời gian tham gia làm việc. Các mức tiền lương thấp nhất được xác định thông qua thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp không phải là mức lương tối thiểu, mà là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người đại diện cho người lao động.

Hiện nay, theo pháp luật hiện hành, mức lương tối thiểu theo nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động từ 01/7/2022 như sau:

Tham khảo thêm về hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài

Về mức lương tối thiểu vùng, theo khoản 1 điều 3, mức lương được áp dụng cho từng vùng cụ thể:

STTVùngMức lương tối thiểu vùng
1Vùng I4.680.000/tháng
2Vùng II4.160.000/tháng
3Vùng III3.640.000/tháng
4Vùng IV3.250.000/tháng

Như vậy, theo nghị định, từ 01/7/2022, mức lương tối thiểu vùng theo tháng tăng bình quân là 6%, tương ứng từ 180.000-260.000 so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức lương tối thiểu đã có sự gia tăng 

Mức lương cụ thể quy định theo vùng

Về mức lương tối thiểu giờ, đây là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ. Cụ thể, theo nghị định, mức lương tối thiểu giờ được áp dụng từ 01/7/2022 như sau:

STTVùngMức lương tối thiểu vùng theo giờ
1Vùng I22.500 đ/giờ
2Vùng II20.000 đ/giờ
3Vùng III17.500 đ/giờ
4Vùng IV15.600 đ/giờ

Như vậy, lương tối thiểu từ 01/7/2022 có sự thay đổi so với quy định trước đó. Việc thay đổi mức tiền lương tối thiểu vùng theo hướng tăng thể hiện sự thấu hiểu, quan tâm, đảm bảo lợi ích của nhà nước đối với người lao động. Từ đó, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội phát triển trong môi trường làm việc tốt nhất.

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từng vùng được nhà nước điều chỉnh theo từng năm. Bởi vậy người lao động cần thường xuyên cập nhật để đảm bảo quyền lợi cho bản thân. WinPlace hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình làm việc phát triển thu nhập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *