Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định về thuế là một trong những vấn đề hành đầu mà các doanh nghiệp quan tâm trong quá trình hoạt động. Đặc biệt là trong thời kỳ nền kinh tế khó khăn sau đại dịch thì đây là vấn đề nóng hơn bao giờ hết. Nắm bắt được vấn đề này Nhà nước đã đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể như thế nào cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng được gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP. Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2022.
 • Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022
Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Tham khảo thêm bài viết về: Quy định về góp vốn thành lập công ty

Thời hạn gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

 • Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, hoặc theo quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
 • Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng, hoặc theo quý thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.
Các bước tiến hành thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Các bước tiến hành thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ thường được cung cấp từ các đại lý thuế

Dịch vụ báo cáo thuế định kỳ

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT): được thực hiện định kỳ thông thường theo quý;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (tháng hoặc quý);
 • Gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Dịch vụ báo cáo thuế cuối năm

 • Báo cáo tài chính năm;
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (năm);
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Dịch vụ báo cáo thuế đặc thù

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế tài nguyên;
 • Thuế xuất nhập khẩu,…

Với những quy định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã hỗ trợ phần nào cho các công ty vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn. Hy vọng thông tin chúng tôi cung cấp sẽ cung cấp thêm những thông tin cho doanh nghiệp về quy định thuế để có những điều chỉnh kịp thời nhất.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *