Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài về dịch vụ logistic

doanh nghiệp logistic có vốn đầu tư nước ngoài

Nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển theo xu hướng hiện đại hóa, toàn cầu hóa. Với mục đích thúc đẩy hoạt động giao thương diễn ra nhanh chóng và hiệu quả ngành logistics ra đời và càng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng. Đặc biệt là các doanh nghiệp logistics có vốn đầu tư nước ngoài. Sau đây sẽ là một số điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về dịch vụ logistics mà bất cứ doanh nhân nào cũng cần nắm.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho ngành dịch vụ logistics
Điều kiện thành lập  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho ngành dịch vụ logistics

Căn cứ pháp lý

 • WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP;
 • Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017quy định về kinh doanh dịch vụ logistics;
 • Nghị định số 37/2017NĐ-CP ngày 04/4/2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển;
 • Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Các ngành nghề liên quan đến doanh nghiệp logistics có vốn đầu tư nước ngoài

 • Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (một phần CPC 7411) thuộc Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải.
 • Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan)
 • Dịch vụ khác: Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải (Một phần CPC 749)
 • Dịch vụ vận tải đa phương thức.
Các ngành nghề liên quan đến dịch vụ logistics
Các ngành nghề liên quan đến dịch vụ logistics

Tham khảo thêm về quy định góp vốn thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics cụ thể

Điều kiện đối với dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (một phần CPC 7411) thuộc Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải:

 • Được phép cung cấp dịch vụ thông qua liên doanh với đối tác Việt Nam, trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 50%
 • Riêng VJEPA, VKFTA, EVFTA bổ sung thêm quy định: Có thể dành riêng một số khu vực để cung cấp các dịch vụ công hoặc áp dụng thủ tục cấp phép tại các khu vực này

Điều kiện đối với dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan)

Điều kiện về tỷ lệ vốn nhà đầu tư nước ngoài:

 • Dịch vụ thông quan” (hay “dịch vụ môi giới hải quan”: thành lập liên doanh mà không hạn chế phần vốn sở hữu của phía nước ngoài
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Điều kiện đối với dịch vụ logistic khác

Bao gồm các hoạt động sau: Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải (Một phần CPC 749).

Cho phép thành lập liên doanh mà không hạn chế phần vốn sở hữu của phía nước ngoài.

Điều kiện đối với dịch vụ vận tải đa phương thức

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật (SDR là đơn vị tiền tệ quốc tế do Quỹ Tiền tệ Quốc tế phát hành).
 • Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế sau khi có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Việt Nam trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thực quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp;
  • Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Cách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về dịch vụ logistics nếu muốn thành lập đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện do Nhà nước để ra. Để tránh sai sót gây mất thời gian và phát sinh chi phí hãy tham khảo những chia sẻ của chúng tôi để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng nhất khi thành lập doanh nghiệp.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *