Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử

Doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử

Doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử là gì? Xã hội ngày càng hiện đại hóa, kinh doanh buôn bán không chỉ theo hình thức truyền thống mà còn phát triển trên một tầm cao mới. Đó chính là kinh doanh trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử. Trên cơ sở đó các doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử thành lập ngày càng nhiều thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài. 

Và câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty đầu tư vào lĩnh vực “Hoạt động thương mại điện tử” thì cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Để nắm rõ hơn về vấn đề này cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây.

 Hoạt động thương mại điện tử thì cần phải đáp ứng các điều kiện gì? 
 “Hoạt động thương mại điện tử” thì cần phải đáp ứng các điều kiện gì? 

Cơ sở pháp lý

 • WTO, CPTPP
 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty đối với doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử

 • Cam kết WTO: không quy định
 • CPTPP: cam kết bằng WTO theo NCM II-VN-36 và Tiểu Phụ lục A đối với nghĩa vụ Tiếp cận thị trường và cam kết Không hạn chế đối với nghĩa vụ đối xử quốc gia.
 • Quy định của pháp luật Việt Nam: hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tuân thủ các quy định, điều kiện theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau này.

Tham khảo thêm dịch vụ: Điều kiện thành lập doanh nghiệp nước ngoài về dịch vụ logistic

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với hoạt động thương mại điện tử

Các nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và muốn được cấp Giấy phép kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam hoặc có FTA riêng với Việt Nam

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với hoạt động thương mại điện tử
Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với hoạt động thương mại điện tử

Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, không cso FTA riêng với Việt Nam

 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • Ngoài ra, để được cấp Giấy phép kinh doanh, nhà đầu tư cần đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
  • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
  • Khả năng tạo việc làm cho người lao động trong nước;
  • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngành thương mại điện tử thực ra không quá phức tạp. Chỉ cần bạn tham khảo những thông tin chúng tôi chia sẻ thì quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *