Category Archives: LUẬT DOANH NGHIỆP

Quy định về góp vốn thành lập công ty

Quy định về góp vốn thành lập công ty

Bất cứ doanh nghiệp nào khi thành lập đều phải nắm rõ các quy định về góp vốn thành lập công ty. Đây là một trong những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể đăng ký kinh doanh hợp pháp và được bảo vệ bởi pháp luật Nhà nước. Vậy quy định này […]