Top thí sinh đăng ký

# Thành phố Đăng ký
Hà Nội 64.582
Bắc Ninh 42.482
Bình Dương 26.038
4 Bình Định 18.118
5 Thanh Hóa 15.492
6 Lâm Đồng 11.448
7 Đồng Tháp 10.992
8 Vĩnh Phúc 10.862
9 Sóc Trăng 9.465
10 Hải Phòng 8.779
11 Đà Nẵng 8.125
12 Cà Mau 7.817
13 Tuyên Quang 7.753
14 Tây Ninh 3.928
15 Cần Thơ 3.630
16 Khánh Hòa 3.240
17 Tp.Hồ Chí Minh 1.076
HOTLINE: 1900636444