Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 577.858 lượt thi
STT Họ tên Tên tài khoản Lớp Trường Quận/huyên Thành phố Thời gian Điểm
51 BÙI VĂN QUÂN bvq12a1 Lớp 12 TT Giáo Dục Nghề Nghiệp - GDTX Từ Sơn Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:292 100
52 tran nguyen viet huy 189nguyendu Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:39:320 100
53 nguyễn thị lụa 10a1lua Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:329 100
54 huy @@ hieutu003 Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:39:332 100
55 Vũ Quốc Anh (Hàm Rồng) vuquocanhlopa10 Lớp 10 THPT Hàm Rồng TP.Thanh Hóa Thanh Hóa 00:39:446 100
56 A Nguyễn Quang Hữu 10a9quanghuu Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:446 100
57 Nguyễn Lan Anh 10a9lananh Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:496 100
58 Nguyễn Phương Hậu 10a9nguyenphuonghau Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:514 100
59 Quốc anh vuquocanh12082002 Lớp 10 THPT Hàm Rồng TP.Thanh Hóa Thanh Hóa 00:39:627 100
60 Nguyễn Danh Huy 10a9danhhuyy Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:630 100
61 nguyễn thạc hiệp 12a10thachiep Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:640 100
62 tran nguyen viet huy 156nguyendu Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:39:647 100
63 Nguyen Thi Kim Ngan ntkngan12a10 Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:691 100
64 Nguyễn Mai Loan 10a9nguyenloan Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:798 100
65 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 10a1thuyduong Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:852 100
66 Trịnh Thị Hồng Nhung hongnhunvl12 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:40:017 100
67 thua rồi hieutu60 Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:40:056 100
68 quốc anh vũ 10A10 yeulopa10 Lớp 10 THPT Hàm Rồng TP.Thanh Hóa Thanh Hóa 00:40:136 100
69 Nguyễn Mai Loan 10a9nguyenloan Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:287 100
70 HOÀNG HIẾU 12a10ltt Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:371 100
71 HOÀNG HIẾU 12a10ltt Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:431 100
72 đào thị vân anh 10a9vananh Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:486 100
73 ngô minh hiếu chackhongnhatroi Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:40:503 100
74 Nguyễn Tất Thắng a 10a9thang Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:571 100
75 Nguyễn Thị Quyên 10a9nguyenthiquyen Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:618 100
76 Nguyễn Danh Huy 10a9danhhuyy Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:632 100
77 A Nguyễn Quang Hữu 10a9quanghuu Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:656 100
78 quynhhuong000 thaihoangbachanh12 Lớp 10 THPT Lộc Phát - Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:40:691 100
79 ngô minh hiếu fgeahfa4542 Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:40:701 100
80 Baek Ji Ha 10a9gensui Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:704 100
81 Ngô Hồng Ngọc 10a9hongngoc Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:706 100
82 NguyễnThànhhTuấnn thanhtuan65 Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:40:730 100
83 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 10a1thuyduong Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:734 100
84 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 12a10sikabay Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:752 100
85 Nguyễn Tiến Hải 12a10tiennhai Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:785 100
86 QUỐC ANH VŨ vuquocanh25082002 Lớp 10 THPT Hàm Rồng TP.Thanh Hóa Thanh Hóa 00:40:785 100
87 Vũ Tiến Minh 12a2covan24 Lớp 12 THPT Hoàng Cầu Đống Đa Hà Nội 00:40:786 100
88 Trần Thị Hương 10a9tranthihuong Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:946 100
89 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 10a9haha Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:40:947 100
90 Nguyễn Trung Kiên nguyentrungkien11a2 Lớp 11 TT Giáo Dục Nghề Nghiệp - GDTX Lương Tài Lương Tài Bắc Ninh 00:40:967 100
91 phạm thị trang phamthitrang12ka1lt1 Lớp 12 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh 00:40:979 100
92 Nguyễn Thị Quyên 10a9nguyenthiquyen Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:41:001 100
93 Ngô Thi Thanh Hien 12a10thanhhien Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:41:010 100
94 Trịnh Duy Long 10a9duylong Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:41:012 100
95 Nguyễn Thùy Dung 10a9nguyenthuydung Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:41:015 100
96 Nguyễn Khắc Anh Vũ 10a9nguyenkhacanhvu Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:41:052 100
97 Ngô Linh 12a10ngongoclinh Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:41:067 100
98 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10a9ngochuyen1206 Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:41:084 100
99 Hoàng Thu Quế 10a9thuque Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:41:091 100
100 ềdsafdsf phap0077 Lớp 12 THPT Na Hang Na Hang Tuyên Quang 00:41:110 100
HOTLINE: 1900636444