Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 577.858 lượt thi
STT Họ tên Tên tài khoản Lớp Trường Quận/huyên Thành phố Thời gian Điểm
577851 Nguyễn Văn Ninh ninhtsbn02 Lớp 10 THPT Yên Phong 1 Yên Phong Bắc Ninh 05:08:872 0
577852 Trần văn Chiểu lvt10a34 Lớp 10 THPT Lê Văn Thịnh Gia Bình Bắc Ninh 05:56:407 0
577853 Nguyễn Quang Trưởng soobintungson Lớp 10 THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn Bình Định 06:11:612 0
577854 hồ khánh duy duyiuthi Lớp 10 THPT Thành phô Cao Lãnh Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp 06:24:526 0
577855 Nguyễn Thế Huynh saveme18 Lớp 12 TT Giáo Dục Nghề Nghiệp - GDTX Yên Phong Yên Phong Bắc Ninh 07:25:326 0
577856 Nguyễn huy đạt 10a7nguyenhuydatlt1 Lớp 10 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh 04:15:171 0
577857 Nguyễn Minh Nghĩa spcpvm0026 Lớp 10 TT GDTX số 2 tỉnh Bắc Ninh Quế võ Bắc Ninh 00:00:000 0
577858 Nguyễn Minh Nghĩa spcpvm0026 Lớp 10 TT GDTX số 2 tỉnh Bắc Ninh Quế võ Bắc Ninh 00:00:000 0
HOTLINE: 1900636444