Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 577.858 lượt thi
STT Họ tên Tên tài khoản Lớp Trường Quận/huyên Thành phố Thời gian Điểm
4 Nguyễn Công Minh clovers1254 Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:22:012 100
5 Nguyễn Thị Hà nguyenthihabnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:23:557 100
6 Nguyễn Công Minh clovers1254 Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:23:999 100
7 Nguyễn Thị Tươi nguyenthituoibn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:24:756 100
8 Nguyễn Công Minh clovers1254 Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:25:168 100
9 Trịnh Thị Hồng Nhung hongnhunvl12 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:26:011 100
10 Nguyen Thi Minh Khue nguyenminhkhuebnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:26:519 100
11 Trần Thị THu Thanh tranthithuthanhbn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:27:372 100
12 Nguyen Thi Minh Khue nguyenminhkhuebnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:27:410 100
13 Nguyễn Thị Hà nguyenthihabnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:28:142 100
14 Trần Thị THu Thanh tranthithuthanhbn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:29:166 100
15 Phùng Thị Thu Hà phunghamelinh Lớp 12 THPT Mê Linh Mê Linh Hà Nội 00:29:644 100
16 Nguyễn Công Minh clovers1254 Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:30:011 100
17 Nguyễn Thị Hà nguyenthihabnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:30:218 100
18 Trần Thị THu Thanh tranthithuthanhbn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:30:480 100
19 Nguyễn Thị Minh Khuê nguyenthiminhkhuebn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:30:728 100
20 Nguyễn Thị Tươi nguyenthituoibn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:30:998 100
21 Trịnh Kim Chi trinhkimchi12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:32:010 100
22 Trịnh Thị Loan trinhthiloan12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:33:016 100
23 Nguyễn Thị Hà nguyenthihabnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:33:766 100
24 Lê Phương Hà lephuongha12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:34:005 100
25 Trịnh Kim Ánh trinhkimanh12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:34:012 100
26 Nguyễn Thị Thu Huyền nguyenthuhuyenbnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:34:658 100
27 Nguyễn Thị Thu Huyền nguyenthuhuyenbnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:34:973 100
28 Trịnh Thị Loan trinhthiloan12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:35:022 100
29 Ngô Thị Thanh Tâm ngothanhtam12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:35:077 100
30 Nguyễn Thị Thu Huyền nguyenthuhuyenbnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:35:194 100
31 Nguyễn Thị Hà nguyenthihabnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:35:912 100
32 Lê Phương Hà lephuongha12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:36:018 100
33 Nguyễn Thị Tươi nguyenthituoibn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:36:935 100
34 Won Ji Kim Eun zzzz110700 Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:37:410 100
35 Ngô Minh Hiếu hieutu33 Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:37:563 100
36 Nguyen Thi Kim Ngan ntkngan12a10 Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:37:671 100
37 Nguyễn Công Minh clovers1254 Lớp 11 THPT Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:37:697 100
38 nguyễn hữu giang 10a9huugiang Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:37:873 100
39 Ngô Thị Thanh Tâm ngothanhtam12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:38:001 100
40 Nguyễn Nhật Huy hieutu66 Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:38:257 100
41 Nguyễn Thị Minh Khuê nguyenthiminhkhuebn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:38:275 100
42 Nguyễn Thị Thu Huyền nguyenthuhuyenbnltk Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:38:390 100
43 Nguyễn Quang Khải 10a9quangkhai Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:38:736 100
44 Trần Thị THu Thanh tranthithuthanhbn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:38:766 100
45 Vũ Thị Bắc 10a9bacvu2002 Lớp 10 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:38:880 100
46 Trịnh Kim Ánh trinhkimanh12a1 Lớp 12 THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Thanh Hóa 00:39:032 100
47 trangtrnan 485huongtrnahfd Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:39:072 100
48 Nguyễn Thị Tươi nguyenthituoibn Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt Tp. Bắc Ninh Bắc Ninh 00:39:140 100
49 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 12a10sikabay Lớp 12 THPT Lý Thái Tổ Tx. Từ Sơn Bắc Ninh 00:39:162 100
50 huong trang 0123trangle Lớp 10 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc Tp. Bảo Lộc Lâm Đồng 00:39:214 100
HOTLINE: 1900636444