Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Uỷ Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

09:28 11/10/2017 4422 0

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Uỷ Ban nhân dân thành phố Đà NẵngHOTLINE: 1900636444