Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng....


Thông báo từ BTC


Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3117/KH-BTP ngày 30/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017, ngày 02/10/2017, tại Trường Trung học Phổ thông B....


Tin tức khác


Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa....


Thông báo từ BTC


Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng....


Thông báo từ BTC


Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh....


Thông báo từ BTC


HOTLINE: 1900636444