Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp phát sinh khi thi

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị phối hợp, các nhà trường, các em học sinh về cách xử lý các trường hợp phát sinh khi thi....


Thông báo từ BTC


Tuyên Quang: Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

Sáng ngày 02/10/2017, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho h....


Tin tức khác


Thông báo v/v 02 tỉnh Phú Thọ và Nghệ An không tham gia cuộc thi

Thông báo v/v 02 tỉnh Phú Thọ và Nghệ An không tham gia cuộc thi....


Thông báo từ BTC


Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc....


Thông báo từ BTC


Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Định

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Định....


Thông báo từ BTC


HOTLINE: 1900636444