Danh sách thí sinh thi vòng chung khảo tập trung

Danh sách thi sinh thi vòng chung khảo tập trung cuộc thi Luật gia tươi lai năm 2017: Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình....


Thông báo từ BTC


Danh sách thí sinh thi Tỉnh/ Thành phố (cập nhật liên tục)

Danh sách thi sinh thi Tỉnh/ Thành phố: Cà Màu, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tuyên Quang, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Hà Nội, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh....


Thông báo từ BTC


Thông báo Công văn số 6142 v/v hướng dẫn tổ chức vòng thi chung khảo cấp tỉnh

Thông báo Công văn số 6142 v/v hướng dẫn tổ chức vòng thi chung khảo cấp tỉnh....


Thông báo từ BTC


Thông báo v/v điều chỉnh Thể lệ cuộc thi Luật gia tương lai năm 2017

Thông báo v/v điều chỉnh Thể lệ cuộc thi Luật gia tương lai năm 2017....


Thông báo từ BTC


Hướng dẫn nhận giải thưởng tuần Cuộc thi Luật gia tương lai năm 2017

Hướng dẫn nhận giải thưởng tuần Cuộc thi Luật gia tương lai năm 2017....


Thông báo từ BTC


HOTLINE: 1900636444