Danh sách thí sinh thi vòng chung khảo tập trung

Danh sách thi sinh thi vòng chung khảo tập trung cuộc thi Luật gia tươi lai năm 2017: Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình....


Thông báo từ BTC


Danh sách thí sinh thi Tỉnh/ Thành phố (cập nhật liên tục)

Danh sách thi sinh thi Tỉnh/ Thành phố: Cà Màu, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tuyên Quang, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Hà Nội, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh....


Thông báo từ BTC


Thông báo Công văn số 6142 v/v hướng dẫn tổ chức vòng thi chung khảo cấp tỉnh

Thông báo Công văn số 6142 v/v hướng dẫn tổ chức vòng thi chung khảo cấp tỉnh....


Thông báo từ BTC


Thông báo v/v điều chỉnh Thể lệ cuộc thi Luật gia tương lai năm 2017

Thông báo v/v điều chỉnh Thể lệ cuộc thi Luật gia tương lai năm 2017....


Thông báo từ BTC


Hướng dẫn nhận giải thưởng tuần Cuộc thi Luật gia tương lai năm 2017

Hướng dẫn nhận giải thưởng tuần Cuộc thi Luật gia tương lai năm 2017....


Thông báo từ BTC


Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của tỉnh Tây Ninh....


Thông báo từ BTC


Thông báo Công văn số 4793 và kết quả tuần I cuộc thi Luật gia tương lai 2017

Thông báo Công văn số 4793 và kết quả tuần I cuộc thi Luật gia tương lai 2017....


Thông báo từ BTC


Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của thành phố Hải Phòng

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của thành phố Hải Phòng....


Thông báo từ BTC


Danh mục tài liệu tham khảo Cuộc thi "Luật gia tương lai" 2017

Danh mục tài liệu tham khảo Cuộc thi "Luật gia tương lai" 2017....


Thông báo từ BTC


Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Uỷ Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Luật gia tương lai 2017 của Uỷ Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng....


Thông báo từ BTC


HOTLINE: 1900636444