Luật gia tương lai – Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến dành cho học sinh khối THPT

Tiếp nối thành công của cuộc thi Luật gia tương lai năm 2016 và thực hiện kế hoạch liên tịch số 3117/KHLT-BTP ngày 30/8/2017 của Bộ Tư pháp, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho các em học sinh khối THPT mang tên “Lu....


Giới thiệu


Giới thiệu cuộc thi "Luật gia tương lai" năm 2017

Giới thiệu cuộc thi "Luật gia tương lai" năm 2017....


Giới thiệu


HOTLINE: 1900636444